Sådan påvirker dit kropssprog dit lederskab – både positivt og negativt
Sådan påvirker dit kropssprog dit lederskab – både positivt og negativt

Blog

Sådan påvirker dit kropssprog dit lederskab – både positivt og negativt

Ledelse har eksisteret lige så længe som menneskets historie går tilbage i tiden. Faktisk er lederskab dybt forankret i vores dyriske adfærd: En alfa leder flokken, så alle arbejder sammen mod et fælles mål.

Men på trods af, at der ikke hersker tvivl om at lederskab eksisterer, så findes der ikke noget entydigt svar på, hvad god ledelse egentlig er for noget. Og det paradoksale er, at jo mere vi ved om ledelse, jo mere bliver vi klar over alt det, som vi ikke ved.

Jeg interesserer mig særligt for, hvordan vi kommunikerer inden for ledelse, samt hvordan karismatisk kommunikation påvirker vores evne til at lede andre mennesker og de resultater, vi kan skabe sammen.

Når vi taler om at kommunikere, falder størstedelen af vores fokus ofte på, hvad vi skal sige – og især om vi bruger de rigtige ord. Hvad vi ikke bruger særlig meget tid på at tænke over, er hvordan vi kommunikerer. Altså vores kropssprog: Hvordan vi står, hvad vi laver med hænderne, hvordan vores holdning er, vores ansigtsmimik osv. 

Kropssprog som ledelsesværktøj

Jeg vil vurdere, at den typiske leder bruger omkring 85% af sin kognitive ressourcer på at tænke over, hvad han/hun skal sige, altså indholdet der skal kommunikeres, (det verbale) og ca. 15% på hvordan han/hun siger det (det non-verbale og para-verbale).

Det paradoksale ved dette er dog, at vores tilhørere faktisk lægger mest vægt på, hvordan vi siger tingene (93%) i modsætning til hvad vi siger (7%) ifølge forsker i psykologi Albert Mehrabian (1). Det vil altså sige, at langt lægger simpelthen deres fokus det “forkerte” sted.

Derfor undrer det mig også, at ledelsesbøger og uddannelser ikke gør mere ud af non- og para-verbal kommunikation, når det har så stor en indflydelse på, hvordan vores følgere opfatter vores budskab, og i sidste ende; vores egen succes som ledere.

Det er ikke fordi, at det sagte ikke er vigtigt. Selvfølgelig er det det. Men vi kan være de mest velformulerede, godhjertede og intelligente ledere – og stadig ikke formå at få andre til at følge os, hvis vores kropssprog taler stik imod vores budskab. Og det påvirker vores resultater direkte.

Uden et klart og positivt kropssprog får vi ikke kommunikeret budskabet effektivt videre til dem, vi skal lede. Med andre ord: Vores kropssprog er ofte den sten i skoen, der holder os fra at bestige Mount Everest, selvom vi har den helt rigtige træning og viden med os i rygsækken.

Dette afføder spørgsmålet: Hvordan?

For hvordan bør vi i virkeligheden bruge vores kropssprog, hvis vores mål er at lede mere effektivt? Hvilke fagter og bevægelser responderer følgere positivt på? Og hvilke responderer de negativt på? Er det muligt at spå lederpotentiale på baggrund af folks kropssprog?

Det satte jeg mig for at finde ud af, da jeg, sammen med min makker Anders Hansen, skrev min afhandling om non-verbal adfærd i karismatisk ledelse, som jeg for kort tid siden forsvarede på CBS.

Det lyder måske lidt langhåret. Men hæng på. Det vi fandt frem til var yderst interessant. Her er et resumé af vores fund:

Hvad du bør gøre og ikke bør gøre, hvis du vil lede karismatisk og effektivt.

 

Nøglen til et karismatisk kropssprog som leder

Med udgangspunkt i Olivia Fox Cabanes bog The Charisma Myth (2), er der overordnet set tre adfærdsmønstre, der er interessante at studere inden for karismatisk kommunikation i ledelse:

 • Tilstedeværelse (presence)

 • Power (power)

 • Empati (warmth)

Tilstedeværelse (presence)

Tilstedeværelse er essentielt for karisma, især når man skal lede andre. Set med professor og arbejdspsykolog Frederick Herzbergs briller på, kan dette dette klassificeres som en såkaldt hygiejnefaktor(3). . Det betyder, at det ikke i sig selv giver motiverende indvirkning på tilhører at lederen er tilstedeværende, men at utilfredshed opstår når lederen ikke er tilstedeværende.

Når en leder ikke er tilstedeværende, føler følgerne at de spilder deres tid og de bliver ligeglade med projektet, der arbejdes på. Omvendt føler følgerne sig anerkendt, når en leder er tilstedeværende.

Tilstedeværelse i praksis

Hvad du bør gøre 

 • Læn dig frem

 • Hold øjenkontakt med den som taler

 • Nik mens du lytter

 • Løft øjenbryn

Hvad du IKKE bør gøre 

 • Fuml med skilt, arme og hænder

 • Rør ved ansigt og øre

 • Kig væk

 • Ufokuseret opmærksomhed (flakkende blikke, kigge op i loftet eller ud ad vinduet)

 • Tal med andre end den der taler

 • Se på computer eller mobil

Power

Power kom især til udtryk gennem gestikulation. Modsat tilstedeværelse viste vores studie at power var et træk som deltagerne i lagde mærke til i høj grad. Både i positiv og negativ forstand. Set med Herzbergs(3) briller ville dette træk kategoriseres som en motivationsfaktor.

Et interessant fund var, at leder med power får følgerne til at føle, at de 1) har en mere klar retning at følge, samt 2) at de føler sig mere bemyndigede i deres beslutningstagen.

Power i praksis

Hvad du bør gøre

 • Læn dig tilbage

 • Kryds arme

 • Fyld mere i rummet

 • Udfordrende ansigtsudtryk (rynkende pande med sammentrukne øjenbryn eller såkaldt “stone face”)

 • Løft øjenbryn

 • Gestikulér med hænder

Hvad du IKKE bør gøre

 • Rør ved ansigt og øre

 • Fuml med skilt, arme og hænder

Empati (warmth)

Når en leder udviser empati, føler følgerne, at de bliver set og anerkendt, og de bliver mere villige til at kontribuere til projektet. 

Empati er en unik adfærd, set i det perspektiv at deltagerne i vores studie ikke bemærke kropslige udtryk, der signalerede mangel på empati, men de reagerede til gengæld positivt på bestemte empatiske kropsudtryk.

Empati i praksis

Hvad du bør gøre

 • Smil

 • Le

 • Læne sig mod andre

Hvad du IKKE bør gøre 

 • Ingen observerede

Konklusion:

På samme måde som et billede siger mere end tusind ord, så kommunikerer du meget mere, end du tror, selv når du bare sidder og lytter. Når vi er i et lokale, er det med betydelig nøjagtighed muligt at estimere, hvem andre ønsker at følge. Hvem andre ser som den naturlige alfa-hun eller -han, og det er derfor essentielt at tænke over vores fremtoning. 

Hvad der så også er vigtigt at huske på er, at vi rent faktisk kan træne ovenstående og opnå en klar effekt hos modtagere. Selvom vi ikke siger noget, sender vi stadig et vigtigt budskab, som kan afgøre, om vi som leder får indflydelse eller mister vores følgere. Derfor bør vi bruge vores kropssprog med omtanke, og som et aktivt værktøj i disciplinen karismatisk ledelse.

Søg at træne din tilstedeværelse hver eneste dag, og tilføj derefter træning i power og empati, alt efter hvad du finder mere naturligt og har brug for i din daglige ledelse. Det er essentielt, hvordan vi kommunikerer, og du kan gøre en stor forskel for dine medmennesker og deres følelse af velvære, motivation og retning. Det handler blot om tilstedeværelse, power og empati.

Referencer:

1. Mehrabian, A. (1981). Silent messages: Implicit communication of emotions and attitudes. Belmont, Calif: Wadsworth Pub. Co.

2. Cabane, O. F. (2012). The Charisma Myth : how anyone can master the art and science of personal magnetism. Portfolio / Penguin. USA.

3. Herzberg, F. (1969) ”Once More: How Do You Motivate Employees?” 

Tak fordi du læste med!

Synes du denne artikel var interessant? Så del den med dine kollegaer på LinkedIn eller dine venner på Facebook ved at bruge deleknapperne herunder

Kommer snart: E-bogen om virtuel karisma