MB & PARTNERS
Præsentationer der huskes

Undervisning i

Præsentationer der huskes

Bliv bedre til at præsentere dig selv og dine idéer – så du både bliver hørt og husket

Har du engang været til et oplæg, hvor tiden fløj afsted? Hvor de vigtige pointer stod knivskarpt i din erindring mange uger efter? Når oplægsholderen er dygtig til at formidle og bruge sit kropssprog og stemmeføring med overbevisning, husker du oplevelsen langt bedre.

Vil du lære at mestre den disciplin? Med vores kursus i præsentationsteknik får du simple teknikker til at fange opmærksomheden hos dit publikum og kommunikere på en måde, hvor du ikke blot bliver hørt, men også husket – mens du samtidig hviler i at præsentere for andre. 

Præsenter din viden på en letforståelig måde – og styrk dit kropssprog

Kolleger, kunder, arbejdsgivere, investorer. Der er mange interessenter, du potentielt skal stå ansigt til ansigt med og præsentere overfor. Er du usikker på, om du kan leve op til folks forventninger, eller hvordan du lader dit talent skinne igennem, kan det påvirke oplevelsen negativt. 


Ønsker du at blive bedre rustet til de situationer, giver vi dig håndgribelige redskaber. Vi præsenterer dig for teori og øvelser, som klæder dig godt på til at stå stærkere i præsentationen af dig selv, dine idéer, dine evner og dine projekter.


“Præsentationer, der huskes” er for dig, som vil blive bedre til at: 

 • præsentere dig selv og et emne på en letforståelig måde
 • kommunikere på et dybere niveau end blot med fakta
 • styrke din fremtoning og kropssprog
 • give tilhørerne lysten til at høre mere

Vi lærer dig at præsentere med karismatisk gennemslagskraft

Det er langt nemmere at lytte aktivt, hvis man stoler på vedkommende, der taler. Derfor giver vi dig et grundlag til at sikre det stærke førstehåndsindtryk og gøre dig selv relaterbar over for modtageren. 
For at lykkes med en relaterbar præsentation kræver det karismatisk gennemslagskraft. At du kommunikerer et budskab på en klar, visionær og inspirerende måde, som fanger og motiverer dem, du taler til, og som mindsker ubehagelig og unødvendig friktion.

Hvem er kurset rettet mod?​

“Præsentationer, der huskes” er til dig, der vil blive skarpere til at få folk til at købe ind på din idé. Kurset er både rettet mod mindre eller større grupper af ledere, ingeniører eller specialister, der ønsker at blive bedre til at præsentere tunge eller tekniske emner på en letforståelig måde.  Præsentationsteknik kan med fordel kombineres med “Karismatisk ledelse”, fordi du dermed både lærer konkrete værktøjer til at præsentere og bagefter får en dybere forståelse af, hvordan du skaber drivkraft og motiverer gruppen.

Vil du blive bedre til at efterlade et godt indtryk?

Præsentationsteknik handler om det personlige salg, salget af viden og leveringen af budskaber. Du kommer derfor til at lære, hvordan du kommunikerer netop dét til et stort publikum – men også i mere intime situationer, hvor du skal præsentere overfor en vigtig person. 

Undervisningen består af tre essentielle dele samt tre valgfrie.

 

Efter kurset har du derfor lært at:

 • skabe et vedvarende positivt førstehåndsindtryk og etablere en stærk relation
 • træne din stemmeføring og dit kropssprog – og bruge dem som værktøjer i sociale interaktioner
 • formidle klare budskaber, strukturere viden og kommunikere på en måde, der ikke kun fanger rationelt, men også følelsesmæssigt

  Som alt sammen hjælper dig til at brænde igennem og efterlade et godt indtryk

Valgfrie:

 • fjerne eller reducere elementer, som hæmmer din kommunikation – f.eks. stress og nervøsitet
 • få opskriften på, hvordan du bør konstruere og fremføre en historie, der skaber den bedste effekt hos dine lyttere
 • strukturere din argumentation og gøre brug af forskellige appelformer på bedst mulig vis
 • arbejde med din personlige præsentationsstil
 • lære at præsentere dig selv ved starten af møder, så samarbejdspartnere eller kolleger ved præcist, hvad du kan byde ind med og skabe værdi til
 • bygge slideshows ud fra kognitive principper, som sikrer, at modtager fanges af indholdet og fremstillingen

 

Deltagerne siger

“Håndgribelige værktøjer og viden som er nemt at tage med og bruge selv.”
– Deltager fra workshop afholdt hos Event Collective
5/5
“Fantastik god oplægsholder og godt emne, hvor der er fokus på at omsætte det præsenterede til noget konkret”
– Deltager på Præsensationer der huskesfra Dansk Magisterforening
5/5

Power pitching – fremlæg din idé med overbevisning

I kan vælge at kombinere læring i præsentationsteknik med “Power pitching” – at pitche idéer med overbevisning. For eksempel kan vi sammensætte et kursusforløb af flere dage, hvor I arbejder med begge områder. 


Groft skitseret tager “Præsentationer, der huskes” udgangspunkt i, hvordan du kommunikerer, hvor “Power pitching” handler om, hvad du kommunikerer, når du skal pitche dig selv, din virksomhed, en idé eller et projekt.


Derfor kan vi både lære dig at have et åbent kropssprog og samtidig forfatte, gennemarbejde og fremføre en række pitches af kortere varighed. Det giver en god ballast til at lave præsentationer, der sidder lige i skabet, skaber relaterbarhed og får modtageren til at lytte til dig.

Vi skræddersyr undervisningen til jer

Hos MB & Partners tilbyder vi forskellige undervisningsformer og fagområder, der kan sættes sammen til et skræddersyet kursusforløb til jer.

Det gælder følgende:

 • Kursusdag (3-4 timer)
 • Kursusforløb med undervisning (2+ dage)
 • Foredrag (45 min – 2 timer)
 • Én af ovenstående i virtuel form

I kan desuden tilføje:

 • Casedage
 • Individuelle coachingsessioner
 • Gruppecoaching

Vi lægger stor vægt på lytte til jeres behov, da undervisningsformerne kan kombineres på kryds og tværs. Nogle ønsker en enkelt undervisningsdag, mens andre gerne vil have længere forløb, der både består af undervisning, praktiske casedage og individuel coaching

Eksempler på forløb

Endagsworkshop:

Tredagesforløb med præsentationsteknik og power pitching:

Sådan forløber samarbejdet med MB & Partners

I begyndelsen af samarbejdet tager vi en snak om, hvad I ønsker at få ud af kurset, og hvordan vi imødekommer det bedst. Derefter kan vi begynde at designe og tilrettelægge kurset til jer. 

Konkret ser forløbet sådan her ud:

I kontakter os

Vi afklarer jeres behov

Vi designer forløbet i samarbejde med jer

Kurset afholdes

Vi laver en opfølgning

Vores undervisere

Du kommer til at møde:

MB_Sept23_026_HighRes

Står for
– Daglig ledelse og strategi
– Kundekontakt

Underviser i
– Karismatisk ledelse
– Præsentation der huskes
– Power pitching
– Forhandlingsteknik
– Virtuel karisma

Mathias Bruhn

MB_Sept23_093_HighRes

Står for
– Daglig drift
– Kursusudvikling

Underviser i
– Karismatisk ledelse
– Præsentation der huskes
– Power pitching
– Forhandlingsteknik
– Virtuel karisma

Trine Weide Bondehøj

MB_Sept23_070_HighRes

Underviser i
– Præsentationsteknik
– Karismatisk ledelse
– Power pitching

Asger Lindholdt

MB_Sept23_118_HighRes

Underviser i
– Karismatisk ledelse
– Præsentation der huskes
– Power pitching
– Forhandlingsteknik

Thomas Will-Andersen

Vi skræddersyr altid til jeres behov